Städ  Öländska smedjor  Städ

Smedjehjul

Välkommen

att ta del av ett litet stycke öländsk kulturhistoria! Sveriges minsta landskap är känt för sitt rika kulturarv; fornminnen, väderkvarnar, kalkstensindustri, sockerbruk, mejerier (t.ex. i Sättra och Vickleby), den imponerande ruinen efter alunbruket i Degerhamn, den nedlagda järnvägen, och inte att förglömma Ölands fyrar och kyrkor, vilka sträcker sig mot öns vida himmel.

Den som färdas långsamt i det vackra landskapet upptäcker också det lågmälda och enkla. I vår lilla "K-spaning" har vi valt att visa några öländska smedjor, utan anspråk på att vara heltäckande. Här blandas nytt och gammalt, bortglömda bysmedjor och de fullt verksamma som fortfarande ger järnet...

Anita Mair
Foto: Emanuel Mair


Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Borgs by

Gråborgs smedja Gråborgs smedja
Gråborgs smedja

Dörrvakt i Borgs bys smedja.

Borgs bys smedja ligger intill öns största fornborg Gråborg och St. Knuts kapellruin. Borgs by är en av Kungliga Vitterhetsakademiens kulturfastigheter.

Rönnerum

Rönnerums bysmedja Rönnerums bysmedja
Rönnerums bysmedja Rönnerums bysmedja
Rönnerums bysmedja Brandpump utanför Rönnerums bysmedja
Rönnerums bysmedja

I Rönnerum har man bevarat sin gamla bysmedja från ca 1850 med verktyg och allt. Högsrums hembygdsförening restaurerade den 1975, och numera tjänar den även som samlingslokal där man ordnar smedjeaftnar. Vagnshjulet i vinjettbilden står vid denna smedja.

Sättra

Sättra smedja Sättras smedja
Sättras smedja Sättras smedja

Smedjan i Sättra ligger mittemot det gamla andelsmejeriet. Sten, på bilden, använder den numera som verkstad. Titta upp i taket så ser ni axeln som leder kraften från en elmotor till bl.a. hammaren på bilden. Skriften på kåpan över ässjan är efter Karin Boye: "Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. // Oändligt är vårt stora äventyr." En tankesmedja, således.

Folkeslunda

Folkeslundas smedja Folkeslundas smedja
Folkeslundas smedja

Folkeslundas smedja är måhända en av Ölands vackraste små byggnader, och dess läge förstärker verkligen det intrycket. Den ligger vid bygatan som går från Folkeslunda ned mot strandängarna med betande kor. I bakgrunden skymtar Östersjön. Smedjan är inte helt övergiven, då en fågelfamilj har bosatt sig i ässjan.

Birger Ohlson har gjort en mycket bra site om Folkeslunda med en separat sida om bysmedjan.

Brostorp

Brostorps smedja Brostorps smedja

I Brostorps smedja, strax innan Glömminge på "tvärs-över-ön-vägen" från Runsten, råder det full aktivitet. Besökare välkomnas av finurliga skrotskulpturer.

Himmelsberga

Himmelsbergas smedja Himmelsbergas smedja

Himmelsberga (Ölands Museum) har också en bevarad smedja. Som ni ser liknar byggnaden andra smedjor som Rönnerum och Folkeslunda, och liksom många andra kalkstensbyggnader på Öland har den även den vackra "trappstegsskorstenen".

Torslunda

Lars Jaenssons smedja Lars Jaenssons smedja

Lars Jaenssons smedja i Torslunda, med en skulptur framför byggnaden. Jaensson är en av landets mest välkända konstsmeder.

Runsten

Runstens smedja Runstens smedja

Hos Runstens Rep. & Smide i Runsten är det verksamhet året runt. Smedjan är inrymd i en stor, vacker ölandsgård.

Horns Kungsgård

Horns kungsgård Horns kungsgård
Horns kungsgård

Under en jätteek hukar smedjan vid Horns Kungsgård. Tipstack till PM Jenefeldt, Höckhults Smide, som bl.a. byggde bälgen på bilden när han var med och renoverade smedjan 1991.

Ölands Folkhögskola och Kalmar Länsstyrelse skriver mer om Horns Kungsgård.

För den som vill veta mer om kungsgårdarna på Öland rekommenderas boken "Öländsk historia: Berättelser om hur det egentligen var" av Kurt Lundgren. Boken kan köpas via bloggen Östra Ölands fria horisont.

Ottenby Silversmedja

Ottenby silversmedja Långe Jan

På väg mot södra udden och fyren Långe Jan, dröj er kvar länge vid Ottenby Kungsgård och ge er tid att se och uppleva alla byggnader vid denna "pärla i odlingslandskapet". Här ligger Ottenby Silversmedja där Karlheinz Sauer arbetar.

Köpingsvik

Köpingsviks smedja Att smida eller inte smida?
Staket Grind
Smedjan Karl Nilsson smider
Skyltar Svetsning
Örjan, Ingemar, Tommy

Karl Nilssons Smidesverkstad ligger intill landsvägen i Köpingsviks norra ände, med utsikt över sundet. Staketet frågar "Att smida eller inte smida?", svaret syns väl på bilderna! Vid ässjan står Kalle själv och arbetar på ett gångjärn. I den nyare delen av verkstaden svetsar Örjan på en rosenspaljé.

Stort tack till Kalle, Örjan, Ingemar och Tommy (de tre senare på bilden t.v.) för att vi fick komma in och fotografera!

Ingemar Lindblad tipsade dessutom om fler smedjor, några av dem kan ni läsa om här nedan. På hans hemsida kan ni läsa om allt från bilar (särskilt MGB) och teknik till släktforskning.

Torngård

Smedjan fr sydväst Smedjan fr sydost
Smedjan fr sydväst Smedjan fr sydost

Strax norr om byns biograf ligger Torngårds smedja. Numera används lokalen av en fiskare som lager och verkstad.

Degerhamn

Smedjan och kvarnen fr norr Smedjan och alunbruksskorstenen fr söder

Vid Södra Bruket utanför Degerhamn står den över tvåhundra år gamla brukssmedjan. Högrest och sluten ger den ett närmast sakralt intryck. På bilderna syns även kvarnen och alunbruksruinens mäktiga obelisk till skorsten.

Grönhögen

Murgröna Garage

Grönhögen.

Hammarby

Fr nordväst Fr öst
Tudorskylt Maskin
Järnställning och verkstadsbyggnad m havsutsikt

Hammarbys smedja ligger intill strandängarna och åkrarna mot sundet. Numera sommarbostad.

Hulterstad

Fr sydost Fr väst
Ässjan

Hulterstads gamla smedja står vid landsvägen på gränsen mellan alvar och strand. Härifrån kunde man kanske se sjöslaget där regalskeppet Kronan gick under.

Lilla Horn

Glaserat tegel Städ och verktyg
Ässjan

Lilla Horns smedja med smyckat tak.

Högsrum

Högsrum Grind
Vindflöjel

Högsrums smedja står granne med kyrkan. Notera grinden och den uppåtsträvande, naivistiska tuppen.

Ekerum

Ekerums smedja Ekerums smedja
Ekerums smedja

Curiosum: Bälgmakaryrket är mycket gammalt och förekommer i t.ex. Shakespeares "En midsommarnattsdröm".

Ekerums smedja
Ekerums smedja

Ekerums smedja, byggd 1916, hörde tidigare till Ekerums gård. Bottenvåningen inrymde smedjan och en snickeriverkstad (numera galleri och ateljé). Smedjan var ovanligt modernt utrustad för sin tid, med elförsörjning från det intilliggande vindkraftverket. En underjordisk gång förbinder det f.d. vindkraftverket med smedjan. På bilderna syns det höga valvade taket stöttat av järnpelare och -balkar, bekanta från många andra industrilokaler från den tid då man lade ner möda och känsla på utformningen av dessa. Bälgen av läder finns kvar och fungerar, medan kåpan över ässjan är nytillverkad.

Man kan läsa mer om Ekerums gård, smedjan och vindkraftverket i "Högsrum: en sockenbeskrivning" red. Bertil Palm, och "Ekerum: ur gårdens historia" av Rune Karlsson.


EkerumsSmedja.se

Foto & design © Emanuel Mair

Länkar

Känner ni till fler smedjor som ni har bilder av, eller har ni något intressant att berätta om de smedjor som redan finns här, ta då gärna kontakt genom det här formuläret, eller om du föredrar papper och penna kan du skriva en rad till:

Anita Mair
Olivedalsgatan 22B
413 10 Göteborg

Namn:

Din e-postadress:

Meddelande:


    

Det kommer mera...